Επιμέλεια Ελένη Σαρόγλου
Σχεδιασμός Κύριλλος Σαρρής, Γιώργος Χατζημιχάλης

270x195 χιλ.
410 σελίδες / εκτύπωση indigo digital / μαλακό εξώφυλλο / 50 αντίτυπα αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τους καλλιτέχνες
ISBN: 978-618-80384-1-7 (2012)
Τιμή: 90 €

Σύνολο Βιβλίων

Κύριλλος Σαρρής & Γιώργος Χατζημιχάλης
Αλληλογραφία 2007-2011

              

Kyrillos Sarris - George Hadjimichalis
Correspondence 2007-2011

Η «Αλληλογραφία 2007-2011» είναι η συνομιλία με εικόνες μεταξύ του Κύριλλου Σαρρή και του Γιώργου Χατζημιχάλη. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ανασύρονται από την μνήμη, την καθημερινότητα και την ιστορία της τέχνης. Καταστατική αρχή αυτής της αλληλογραφίας ήταν η μη συζήτηση, εκ των προτέρων, του περιεχομένου κάθε απάντησης. Τα χάσματα, οι συνειρμικές ανακλήσεις και οι παρεκβάσεις αυτού του επιστολογραφικού διαλόγου διασώζουν τις εικόνες από την αδράνειά τους και τις κάνουν, με την νέα σημασία που αποκτούν ως «κείμενα αλληλογραφίας», ενιαίο και συνεκτικό έργο τέχνης και συνεπώς δημόσιο κτήμα.

Η αλληλογραφία, που ακολουθεί το τυπικό της επιστολογραφίας (φάκελοι – γραμματόσημα – ταχυδρομείο), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και σταμάτησε το Νοέμβριο του 2011 και μέρος της (167 επιστολές) εκτέθηκε τον Απρίλιο 2010 στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (iset).