Μέγεθος: 14x20,5 cm
Σελίδες: 416
500 αντίτυπα
Τιμή: 15 €

Σύνολο Βιβλίων

Χρήστος Λιάλιος & Κατερίνα Βαζούρα
A Further Day
Diary 2022

        

Cube Art Editions 2022

Τα «ημερολόγια» είναι ένα έργο σε εξέλιξη με το οποίο ο Χρήστος Λιάλιος και η Κατερίνα Βαζούρα ασχολούνται από το 2010. Η δημιουργία αυτής της σειράς χρονικών «αρχειοθηκών» στηρίζεται σε μια προσπάθεια διερεύνησης των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης του χρόνου. Η μορφή, το μέγεθος και τα συστήματα κατανομής που χρησιμοποιούνται, διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά.