Κείμενα, φωτογραφίες: Αλέξης Χατζηδάκης
Σχεδιασμός: Studio Lialios Vazoura

170 Χ 240 χιλ.
384 σελίδες / 38 α/μ φωτογραφίες
μαλακό εξώφυλλο
600 αντίτυπα / ελληνική έκδοση
ISBN: 978-618-5204-10-5 (2020)
Τιμή: 20 €

Σύνολο Βιβλίων

Αλέξης Χατζηδάκης
Όψεις τουρισμού
Δεκαοχτώ δοκίμια για την τουριστική ανάπτυξη
τον σχεδιασμό του χώρου και την αρχιτεκτονική

     

Αλέξης Χατζηδάκης - Όψεις τουρισμού Δεκαοχτώ δοκίμια για την τουριστική ανάπτυξη τον σχεδιασμό του χώρου και την αρχιτεκτονική

Τα δοκίμια αναφέρονται σε ζητήματα προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην αναπτυξιακή διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού. Εξετάζεται επίσης ο σχεδιασμός του χώρου ως προς τον τουρισμό και αναλύονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στον χώρο, στους οικισμούς, στην αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον και η συμβολή του Άρη Κωνσταντινίδη στην ξενοδοχειακή αρχιτεκτονική. Ακόμη, η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης. Προσεγγίσεις για τις σχετικά πρόσφατες εξελίξεις και τα νέα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας, όπως είναι ο υπερτουρισμός, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και η εμβληματική και συνάμα προβληματική περίπτωση της Σαντορίνης.