Κύβος Εκδόσεις Τέχνης
Κατάλογος Βιβλίων 2020

Cube Art Editions Catalogue 2020

Οι Κύβος Εκδόσεις Τέχνης ιδρύθηκαν το 2001 από την Ελένη Σαρόγλου και εκδίδουν βιβλία τέχνης, που αφορούν, θεωρητικά κείμενα για την τέχνη, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία για το έργο καλλιτεχνών και artists’ books.

Τα artists’ books (βιβλία καλλιτεχνών) βασίζονται σε κάποια ιδέα του καλλιτέχνη, αντιμετωπίζονται ως αυτοτελή έργα και ξεφεύγουν από την ευρεία έννοια του βιβλίου αγγίζοντας περισσότερο την έννοια του «έργου».

Οι εκδόσεις μας στηρίζονται στην στενή και αμοιβαία συνεργασία εκδότη και καλλιτέχνη με σκοπό την ουσιαστική αποτύπωση και μεταφορά του έργου τέχνης σε βιβλίο.